<track id="outmg"></track>
 • 收藏本站
  中國生化試劑網_都萊生物
  首頁?產品中心? 咨詢電話025-84699383 生化試劑 搜索結果(12931)
 • 產品名稱-查看詳情 貨號 規格 包裝 價格 庫存 提交采購單
   α-多功能葡萄糖苷酶/α-D...  E0035  BR,50u/mg,酵母  1KU  600.00元  2 ¥200.00.00元
   α-多功能葡萄糖苷酶/α-D...  E0035  BR,50u/mg,酵母  100U  200.00元  8 ¥200.00.00元
   膽固醇酯酶/膽甾醇酯酶/Ch...  E0014  BR,10u/mg  1KU  400.00元  4 ¥250.00.00元
   膽固醇酯酶/膽甾醇酯酶/Ch...  E0014  BR,10u/mg  500U  250.00元  8 ¥250.00.00元
   膽固醇酯酶/膽甾醇酯酶/Ch...  E0014  BR,10u/mg  5KU  1800.00元  2 ¥250.00.00元
   過氧化氫酶(牛肝)/氯化酵素/...  E0026  BR,2000-5000u/mg  100克  3000.00元  2 ¥60.00.00元
   過氧化氫酶(牛肝)/氯化酵素/...  E0026  BR,2000-5000u/mg  25克  800.00元  3 ¥60.00.00元
   過氧化氫酶(牛肝)/氯化酵素/...  E0026  BR,2000-5000u/mg  5克  200.00元  7 ¥60.00.00元
   過氧化氫酶(牛肝)/氯化酵素/...  E0026  BR,2000-5000u/mg  1克  60.00元  25 ¥60.00.00元
   過氧化氫酶測試盒(可見光...  K0021  鉬酸銨法  100管/96樣  400.00元  999 ¥400.00.00元
   過氧化氫酶測試盒(紫外分...  K0020  紫外比色法  100管/96樣  300.00元  999 ¥300.00.00元
   尿酸酶/脲酸酶/尿酸氧化酶...  E0148  BR 20u/mg  500U  250.00元  1 ¥100.00.00元
   尿酸酶/脲酸酶/尿酸氧化酶...  E0148  BR 20u/mg  100U  100.00元  3 ¥100.00.00元
   尿酸酶/脲酸酶/尿酸氧化酶...  E0148  BR 20u/mg  1KU  400.00元  1 ¥100.00.00元
   ?;o酶A合成酶/乙酰輔酶...  E0220  BR,8u/mg  500IU  2500.00元  1 ¥600.00.00元
   ?;o酶A合成酶/乙酰輔酶...  E0220  BR,8u/mg  250U  1350.00元  2 ¥600.00.00元
   ?;o酶A合成酶/乙酰輔酶...  E0220  BR,8u/mg  100U  600.00元  5 ¥600.00.00元
   ?;o酶A氧化酶/乙酰輔酶...  E0218  BR,30u/mg  5KU  280.00元  2 ¥95.00.00元
  1 2 3 4 下一頁  尾頁 共719頁 到第
  中國試劑網_都萊生物
   
  亚洲人成人中文无码毛片

  <track id="outmg"></track>