<track id="outmg"></track>
 • 收藏本站
  中國生化試劑網_都萊生物
  首頁?產品中心?氨基酸類? 咨詢電話025-84699383 生化試劑 搜索結果(1469)
 • 氨基酸類主要產品有還原型谷胱甘肽 氧化型谷胱甘肽 L-茶氨酸 環絲氨酸 組胺 腺苷蛋氨酸 甲狀腺素 多巴胺鹽酸鹽 Na-苯甲酰-DL-精氨酸-對硝基酰胺鹽酸鹽 BAPNA Na-苯甲酰-L-精氨酸乙酯鹽酸鹽 BAEE N-硝基-L-精氨酸甲酯 褪黑素 丙氨酸,谷氨酸 精氨酸 組氨酸 蘇氨酸,亮氨酸等,詳情搜索或聯系我們
  ?

 • 產品名稱-查看詳情 貨號 規格 包裝 價格 庫存 提交采購單
   1,2,3-苯駢三氮唑/1,2,3-...  AA0155  CP,99%  100克  70.00元  999 ¥70.00.00元
   DL-半胱氨酸鹽酸鹽一水物/...  AA0033  BR 99%  25克  25.00元  999 ¥25.00.00元
   DL-半胱氨酸鹽酸鹽一水物/...  AA0033  BR 99%  100克  90.00元  999 ¥25.00.00元
   DL-半胱氨酸鹽酸鹽一水物/...  AA0033  BR 99%  1千克  600.00元  999 ¥25.00.00元
   氯代(鄰氯苯基)二苯基甲烷...  AA0989  BR 98%  500克  290.00元  0 ¥25.00.00元
   氯代(鄰氯苯基)二苯基甲烷...  AA0989  BR 98%  250克  150.00元  0 ¥25.00.00元
   氯代(鄰氯苯基)二苯基甲烷...  AA0989  BR 98%  100克  75.00元  0 ¥25.00.00元
   氯代(鄰氯苯基)二苯基甲烷...  AA0989  BR 98%  25克  25.00元  1 ¥25.00.00元
   氯代(鄰氯苯基)二苯基甲烷...  AA0989  BR 98%  5克  15.00元  5 ¥25.00.00元
   L-谷氨酸鈣/谷氨酸鈣/calc...  AA0553  BR 98%  500克  300.00元  1 ¥30.00.00元
   L-谷氨酸鈣/谷氨酸鈣/calc...  AA0553  BR 98%  250克  180.00元  1 ¥30.00.00元
   L-谷氨酸鈣/谷氨酸鈣/calc...  AA0553  BR 98%  100克  90.00元  2 ¥30.00.00元
   L-谷氨酸鈣/谷氨酸鈣/calc...  AA0553  BR 98%  25克  30.00元  5 ¥30.00.00元
   L-谷氨酸鈣/谷氨酸鈣/calc...  AA0553  BR 98%  5克  15.00元  10 ¥30.00.00元
   阿斯巴甜/阿司帕坦/糖肽/L...  AA0471  BR 99%  5克  15.00元  10 ¥20.00.00元
   阿斯巴甜/阿司帕坦/糖肽/L...  AA0471  BR 99%  25克  20.00元  4 ¥20.00.00元
   阿斯巴甜/阿司帕坦/糖肽/L...  AA0471  BR 99%  100克  60.00元  3 ¥20.00.00元
   阿斯巴甜/阿司帕坦/糖肽/L...  AA0471  BR 99%  500克  215.00元  1 ¥20.00.00元
  1 2 3 4 下一頁  尾頁 共82頁 到第
  中國試劑網_都萊生物
   
  亚洲人成人中文无码毛片

  <track id="outmg"></track>